दुग्धशाला विकास विभाग, उत्तर प्रदेश
Dairy Development Department, Uttar Pradesh

मुख्य कार्यपालक

श्री योगी आदित्यनाथ
माननीय मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

श्री लक्ष्मी नारायण चौधरी
माननीय मंत्री, दुग्ध विकास विभाग, उ०प्र० शासन

डॉ‍‌‌० सुधीर महादेव बोबडे
प्रबंध निदेशक/दुग्ध आयुक्त/प्रमुख सचिव (दुग्ध विकास)